Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
June 25
Image Size
1.8 MB
Resolution
875×735
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
631
Favourites
71 (who?)
Comments
84
Downloads
5
×
[140625] CL by MinBoyVSoneshowroom [140625] CL by MinBoyVSoneshowroom

我是越南人.我不知道中国人,但我爱这个国家!所有的中国文字在这里通过谷歌翻译 >< 
李債潾-2NE1 

Credit: FishFamily blackyaisa junslee Morrigan05 michiru92 Bellacrix Ngan-Ng2  ...
Add a Comment:
 
:iconjuliemiyeon:
JulieMiyeon Featured By Owner Sep 27, 2014
- xin style ạ
Reply
:iconminboyvsoneshowroom:
MinBoyVSoneshowroom Featured By Owner Oct 18, 2014
OK~
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Jun 28, 2014  Student Interface Designer
Đẹp quá m >.< Nhg t ko thích màu môi =))))))
Reply
:iconminboyvsoneshowroom:
MinBoyVSoneshowroom Featured By Owner Jun 28, 2014
à... màu môi nó tự sơn đó :v
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Jun 28, 2014  Student Interface Designer
Nhg blend lên đậm hơn trông kì kì áhhhh =))))))
Reply
:iconminboyvsoneshowroom:
MinBoyVSoneshowroom Featured By Owner Jun 29, 2014
tks m : )))
Reply
:iconngan-ng2:
Ngan-Ng2 Featured By Owner Jul 1, 2014  Student Interface Designer
Ko có chiiii =)
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner Jun 28, 2014  Student Artist
làm 1 art v tốn bao nhiêu thời gian ạ??
thấy nhiều layer quá ạ
Reply
:iconminboyvsoneshowroom:
MinBoyVSoneshowroom Featured By Owner Jun 28, 2014
4-5 tiếng ạ.... thực sự thì nhiều layer kh đẹp đâu : (
Reply
:iconjungyedolly:
Jungyedolly Featured By Owner Jul 18, 2014  Student Artist
mq nha~~ Dollyg2k1
Reply
Add a Comment: